a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

60 Milyon Yaşında

İstanbul ‘un üzerinde durduğu yer parçası değişik jeolojik zamanlara ait katmanlardan ve bölgelerden oluşur :
– paleozoik dönem, günümüzden 600- 230 Milyon yıl öncesi
– eosen dönem, günümüzden 60 Milyon yıl öncesi
– neojenin dönem, günümüzden 26-2,5 Milyon yıl öncesi
– pleistosen dönem, günümüzden 2,5 Milyon yıl ile 20 Bin yıl öncesine dayanır.

İstanbul’ da üzerinde yaşamak için dilediğiniz eskilikte toprağı seçme şansınız var !

İstanbul’un yapı ustaları ilk günden beri eosen döneminde oluşan bir litolojik olguyu seçmişler, ” Biyokalkarenit “i.
Biyokalkarenit, denizler yükselip kara parçalarına dönüştükleri zaman oluşmaya başlamış bir taş, içi 60 milyon yıl öncesinin deniz kabukluları…mercanlarıyla dolu.
O 60 milyon yaşında.

Mimar Kyriakidis 19.yy. sonlarında Frej Apartmanını inşa ederken kaç yaşındaydı bilmiyorum ama binası için 60 milyon yaşındaki biokalkareniti seçmiş.

Sarkuysan A.Ş 1983 yılında Frej apartmanını satın aldı.

Ben 1988-89 yıllarında Frej Apartmanının restorasyonunu yaparken Kyriakidis gibi 60 milyon yaşındaki biyokalkareniti kullandım. Ben 30 yaşındaydım.

Frej Apt / Sarkuysan Binası Haliç’in Kuzeybatı sırtlarında Şişhane Meydanı’nda duruyor, yani Galata’da.

Pera da dahil bütün bu bölgenin bir ayrıcalığı var ! İstanbul il sınırları içinde yegane Karbonifer Formasyonunda oluşan jeolojik bölge !

Nedir bu Karbonifer ? Dünyanın yaşadığı 11 jeolojik dönem içinde en eski 5.dönemdir. Bu dönemde kıtalar birbirlerine yaklaştılar, iklim ılımanlaştı, dev orman bitkileri gelişti ve bunlar kömür damarlarını oluşturdu, ilk kez sürüngenler ortaya çıktı, dağlar, volkanlar oluştu, omurgalılar büyük gelişim gösterdi, tüm canlılar buzullu çevreye, ekvator yağışlarına, kuraklığa, sıcağa ve bir dizi başka iklim koşullarına uyum sağladı.

Yani Haliç’in kuzeybatı bölgesinde Galata’da, Pera’da, Sütlüce’de, Karaköy’de bunlar olurken İstanbul’un diger bölgeleri henüz denizlerin altındaydı…

Biz bu gün yalnızca üzerinde yürüyoruz / önünden yanından geçiyoruz/sağa sola bakıyoruz !

Ben 150 tane mercek yerleştirdim Frej Apt / Sarkuysan Binasının ön cephesine bu şehrin ve bu binanın taşlarının ve tüm yaşanmışlıklarının belleğine dair izleri göresiniz diye.
Bu merceklerden bakarken siz de bu ortak belleğe dahil olacaksınız.

2005 Ağustos, Pera, İstanbul

 

“9. İstanbul Bienali” kapsamında yer almıştır.
2005, Frej Apartmanı, İstanbul