a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

Azizlerim ve Kataloğum / Olağanüstü Kutsal Kitap

“Akdeniz’de Çağdaş Sanat” sergisi kapsamında yer almıştır.
1989, Bari, İtalya